V komerčním areálu K6 na adrese

K.Světlé 540/6

České Budějovice 370 04

Zobrazit na mapě
Ordinační hodiny:
Po-Pá: 08:30 - 10:30
14:00 - 18:00
So: 08:00 - 11:00
Operační hodiny:
Po-Pá: 10:30 - 13:30

Objednávejte se v ordinačních hodinách

Po-Pá: 08:30 - 10:30
14:00 - 18:00
So: 08:00 - 11:00
602 706 711

Na naší klinice je možné platit platební kartou

Onemocnění zubů králíků

V minulé radě jsem slíbil, že se v dalším článku budu věnovat onemocnění zubů králíků. Hlavní zvláštností králíků je, že všechny zuby jim neustále dorůstají, proto králík nutně potřebuje co nejvíce žvýkat, aby se neustále dostatečně obrušovaly. K tomu potřebuje zkonzumovat dostatek hrubé vlákniny v potravě. Jen tak nedojde k přerůstání chrupu a k rozvoji klinických obtíží králíků. Rychlost růstu zubů se liší podle typu zubu a může být ovlivněna… věkem, graviditou a výživou. Například horní řezáky rostou pomaleji než dolní. Za týden horní řezáky narostou o 2 mm a spodní dokonce o 2,4 mm!

Králíci mají 28 zubů. Rozdělují se na řezáky, premoláry (nepravé stoličky) a moláry (pravé stoličky). Špičáky králík nemá. V klidovém stavu se stoličky horní a dolní čelisti sebe navzájem dotýkají. Všechny zuby králíků kontinuálně rostou a nemají tedy kořeny, typické pro jiné savce. Spodní čelist králíka je užší než horní. Maximální otevření dutiny ústní je pouze 20-25°, tento fakt spolu s hloubkou dutiny ústní je důvodem, proč lze dutinu ústní králíka obtížně vyšetřovat. Aby to bylo možné, potřebuje veterinář speciální vybavení a techniku umožňující dohlédnout do všech koutů dutiny ústní. Tyto nástroje a vybavení mívají pouze specializovaná pracoviště, která králíky často vyšetřují a i to je zřejmě důvod, proč tak často kolegové stanovují nesprávnou diagnózu a následně i „léčbu“. Bez tohoto speciálního vybavení je totiž veterinář „slepý“, v podstatě dohlédne pouze na kraje dutiny ústní a nemůže tedy králíka dostatečně vyšetřit, protože vzadu nevidí naprosto nic. Já sám jsem si to naplno s hrůzou uvědomil až v okamžiku, kdy jsme toto specializované vybavení na naši kliniku pořídili. Když jsem si poprvé s tímto vybavením prohlédl dutinu ústní králíka, poznal jsem, že v tom, co vidím nyní a co jsem viděl bez tohoto vybavení, je opravdu propastný rozdíl. Toto speciální vybavení pracovišť je sice nákladné, ale může králíkům ušetřit mnoho trápení a majitelům nemalé finanční prostředky tím, že je stanovena správná a přesná diagnóza a tím pádem včas zahájena i správná a odpovídající léčba.

Onemocnění přerůstání chrupu u králíků se dá rozdělit na dva zásadní druhy, z nichž každý má jinou příčinu. Tím prvním je nesprávné postavení zubů proti sobě vinou kratší či delší spodní čelisti – podkus či předkus králíka (podkus je významně častější) a druhá příčina, vyskytující se v poslední době opravdu velice často, je nesprávná skladba předkládané potravy, která vede k nedostatečnému obrušování stoliček a tím k rozvoji závažného onemocnění, jehož léčení je pro králíčka velice závažné a pro majitele značně finančně nákladné.

Předkus se nazývá stav, kdy spodní čelist je delší než horní a zuby se pak při ukusování potravy nepotkávají. Podkus je takové postavení čelistí proti sobě, kdy je spodní čelist výrazně kratší než horní. Ani při této vadě se nedotýkají horní a dolní řezáky a tím pádem přerůstají a králík se nemůže nažrat. Pokud se to neřeší, tak dokonce mohou vrůstat do protilehlé čelisti, a králík se jimi sám při konzumaci potravy zraňuje, mohou se vyskytnout i další komplikace. Obě tyto vady jsou přenášené geneticky a již při koupi by se měl každý majitel sám přesvědčit, zda králík tuto vývojovou vadu má nebo ne. Tak může každý chovatel pozitivně či negativně ovlivnit výši nutných finančních nákladů, které jsou s korekcí těchto vad spojené. Pokud si to majitel králíčka při koupi nepohlídá a zjistí to až veterinář v ordinaci, pak se musí smířit s tím, že bude nutné chodit v pravidelných intervalech, podle stupně postižení zvířete, s králíčkem na zabrušování chrupu. Je také možné nechat tyto řezáky jednou provždy chirurgicky odstranit.

Na zakracování těchto přerostlých řezáků se dříve používaly obyčejné dvoubřité nůžky na drápky. I já jsem to tak na univerzitě před dvaceti lety viděl. Zahraniční literatura tehdy běžně dostupná nebyla a zakrslý králíček byl v té době v domácnosti raritou. V posledních letech už byly naštěstí i v české odborné literatuře detailně popsány případy a důvody, proč tento způsob zakracování neprovádět, jaké mohou při tomto počínání nastat komplikace. Přesto spousta „kolegů“ dodnes bohužel k zakracování používá kleště na drápky a zuby pouze zastřihává. Dnes už je to jasně definováno jako odborná chyba! Vede to jen ke zhoršování problému, zuby se stále více a více deformují a jedná se o časovanou bombu, kdy králík bude muset podstoupit nákladnou operaci. Vůbec nehodnotím, jak mu to zhoršuje kvalitu jeho života. Jediný správný postup je tyto přerostlé řezáky v narkóze odfrézovat speciální bruskou, kdy zuby nejen zakrátíme, ale rovněž se při tom zabrousí do požadovaného dlátovitého okraje. Nejvíce se mi osvědčila inhalační narkóza. Je to maximálně šetrné jak k pacientovi, tak i k jeho chrupu. Její provedení zkušenému praktikovi trvá, včetně úvodu do anestezie, maximálně 5-7 minut a králík se okamžitě po zabroušení budí.

Řezáky králík používá primárně k ukousnutí potravy. Kouše jimi tedy vertikálně shora dolů a naopak. Dále sousto jazykem posune na stoličky a zde potravu žvýká ze strany na stranu tedy horizontálně a vždy určitý čas jen na jedné straně a po čase zase na druhé. Způsob žvýkání ovlivňuje i druh podávaného krmiva. Měkkou a jemnou potravu, jako je tráva nebo seno, králík žvýká stoličkami ze strany na stranu a tak se správně udržuje chrup ve správném anatomickém tvaru a pacient pak nemá problémy. Tvrdou potravu, jako jsou granule, obiloviny nebo i mrkev či petržel, králík kouše více vertikálně než horizontálně a to nestačí k dostatečnému obrušování stoliček. Pak je na problém zaděláno, protože se stoličky méně obrušují, tím se vyvíjí větší tlak na spodní části zubu, což vede k dalším defektům, jak ve spodní, tak v horní čelisti. Časem to vede k tvorbě velkých abscesů, rozkladům kostí a dalším významným zánětlivým stavům, jejichž chirurgické řešení, včetně vyšetření počítačovou tomografií (CT vyšetření), stojí zhruba od 5 do 10 tisíc korun! A to nehovořím o riziku úhynu pacienta a ztrátách stoliček, které s sebou takový zákrok obnáší. Mnozí majitelé králíčků, kteří k nám už přišli s rozsáhlým, dlouhotrvajícím poškozením mohou potvrdit, že tomu tak opravdu je. Tento zákrok se zatím kvalitně dělá pouze v Brně na univerzitě, kde vyšetření počítačovou tomografií provádí. Jen tak lze bezpečně ohraničit stupeň a rozsah zasažení jednotlivých zubů. Pak se dá přesně naplánovat rozsah operace a majitel s tím může být od počátku seznámen včetně finančních nákladů, které ho čekají. Ví tedy předem, s čím má počítat a zda do toho chce jít, protože finanční prostředky to opravdu nejsou malé, to je třeba si uvědomit! I to je důvod, proč tento článek vznikl, abych vás s problematikou tohoto onemocnění seznámil, a vy jste mohli těmto stavům předejít.

Radím vám znovu, pečlivě si vybírejte veterinární pracoviště pro ošetření vašeho králíčka. Upřednostněte ta pracoviště, která se touto problematikou zabývají a která jsou vybavena k ošetřování králíků speciálními nástroji. Jen ta vašeho králíka budou schopna opravdu kvalitně ošetřit a poradí vám co dělat, abyste v budoucnu nemuseli řešit naprosto zbytečné komplikace zdravotního stavu, kterým šlo předejít. Katastrofálně zanedbaní králičí pacienti, kteří k nám stále častěji přicházejí z jiných pracovišť, jsou toho smutným důkazem.

Pamatujte: „Prevence je vždy levnější než terapie!“.

MVDr. Jiří Kamiš

Veterinární klinika AurumVet České Budějovice

www.aurumvet.cz